oskrba na domu

Oskrba na domu za celostno dobro počutje starostnikov

Storitev oskrba na domu za starejše nudi pomoč pri vsakodnevnih življenjskih dejavnostih, kot so kopanje, oblačenje, nega, priprava obrokov in jemanje zdravil. Te storitve so zasnovane tako, da starejšim pomagajo čim dlje živeti neodvisno v svojih domovih.

Na splošno jim lahko storitve oskrbe na domu za starejše pomagajo ohraniti neodvisnost in izboljšajo kakovost življenja. Storitve oskrbe na domu lahko zagotovijo mir tudi družinskim članom, ki morda ne morejo zagotoviti polne oskrbe za svoje starejše ljubljene.

Na splošno je oskrba na domu prilagojena posebnim potrebam posameznih starejših in jo je mogoče prilagoditi glede na to, kako se te potrebe sčasoma spreminjajo.

Starejši posamezniki so lahko izpostavljeni tveganju socialne izolacije in osamljenosti, kar lahko povzroči slabe telesne in duševne zdravstvene rezultate. Za zaščito starejših pred socialno prizadetostjo je pomembno zagotoviti možnosti za socializacijo in vključevanje v pomembne dejavnosti. Na splošno zaščita starejših zahteva večplasten pristop, ki vključuje budnost, zagovorništvo in podporo družinskih članov, negovalcev, zdravstvenih delavcev in širše skupnosti.

oskrba na domu
Oskrba na domu pomaga ohraniti neodvisnost in izboljša kakovost življenja.

Kaj vključuje oskrba na domu?

Storitve oskrbe starejših na domu lahko vključujejo široko paleto storitev, odvisno od individualnih potreb starejših. Predstavljamo nekaj storitev, ki jih vključuje oskrba na domu.

 • Osebna nega: Storitve osebne nege vključujejo pomoč pri vsakodnevnih življenjskih dejavnostih, kot so kopanje, oblačenje, urejanje in druge dnevne dejavnosti.
 • Druženje: Storitve družabništva zagotavljajo socializacijo in čustveno podporo starejšim, na primer sodelovanje v pogovoru, igranje iger ali sprehod.
 • Priprava obrokov: Storitve priprave obrokov lahko starejšim pomagajo pri nakupovanju živil, načrtovanju obrokov in kuhanju.
 • Upravljanje z zdravili: Storitve upravljanja z zdravili lahko starejšim pomagajo pri jemanju zdravil, kot je predpisano, in lahko vključujejo opomnike za zdravila, pomoč pri organizaciji tabletk in dajanje zdravil ter usklajevanje z izvajalci zdravstvenega varstva.
 • Gospodinjstvo: Gospodinjske storitve lahko starejšim pomagajo pri opravilih, kot so pranje perila, čiščenje in organiziranje.
 • Prevoz: Prevozne storitve lahko starejšim zagotovijo prevoz na in iz zdravniških pregledov, družabnih dogodkov ali drugih dejavnosti.
 • Fizioterapija: Storitev fizioterapije na domu vključuje vaje in zdravljenje za izboljšanje mobilnosti, moči in ravnotežja.
 • Delovna terapija: Ta storitev vključuje vaje in zdravljenje, ki starejšim pomagajo ohraniti ali ponovno pridobiti sposobnost opravljanja vsakodnevnih opravil, kot so kuhanje, čiščenje in uporaba stranišča.
 • Govorna terapija: Terapija vključuje vaje in zdravljenje za izboljšanje govora, jezika in požiranja.
 • Zdravstvena nega: Storitve zdravstvene nege zagotavljajo zdravstveno oskrbo, kot so oskrba ran, injekcije in spremljanje vitalnih znakov.
 • Ocene varnosti doma: Ta storitev vključuje oceno doma glede morebitnih nevarnosti in dajanje priporočil za spremembe ali prilagoditve.
oskrba na domu
Druženje zagotavlja socializacijo in čustveno podporo starejšim.

Zakaj je storitev oskrbe starejših na domu pomembna?

Storitve oskrbe starejših na domu so pomembne iz več razlogov. Starejšim odraslim pomagajo, da čim dlje živijo neodvisno na svojih domovih. To lahko izboljša njihovo kakovost življenja in jim da občutek nadzora in avtonomije.

Storitve oskrbe starejših na domu lahko pomagajo preprečiti padce, nesreče in druga zdravstvena tveganja z zagotavljanjem pomoči pri vsakodnevnih življenjskih dejavnostih, upravljanju zdravil in ocenah varnosti doma.

Oskrba na domu lahko izboljša zdravstvene rezultate z zagotavljanjem dostopa do kvalificirane zdravstvene nege, fizikalne terapije, delovne terapije in drugih zdravstvenih storitev.

Storitve oskrbe starejših na domu lahko starejšim odraslim nudijo družabništvo in socializacijo, kar zmanjša tveganje socialne izolacije in osamljenosti.

Storitve oskrbe starejših na domu lahko zmanjšajo obremenitev družinskih negovalcev in jim omogočijo odmore, delo zunaj doma in skrb za lastne potrebe.

Na splošno oskrba na domu pomembna za ohranjanje zdravja, dobrega počutja in neodvisnosti starejših odraslih. Lahko izboljša kakovost življenja starejših in zagotovi duševni mir družinskim članom in negovalcem.

Subvencionirana oskrba na domu

V Sloveniji je subvencionirana oskrba starejših na domu na voljo v javnem zdravstvenem sistemu. Sistem javnega zdravstvenega varstva zagotavlja finančno podporo posameznikom, ki potrebujejo storitve nege na domu zaradi bolezni, invalidnosti ali težav, povezanih s starostjo.

Ko je posamezniku odobrena subvencionirana oskrba na domu, bo skupina zdravstvenih delavcev razvila prilagojen načrt oskrbe, vključno z vrsto potrebnih storitev in pogostostjo obiskov. Storitve oskrbe na domu, ki jih lahko krije subvencija, vključujejo osebno nego, zdravljenje z zdravili, oskrbo ran in storitve rehabilitacije.

Pomembno je poudariti, da se višina subvencije za oskrbo na domu v Sloveniji razlikuje glede na dohodek posameznika, raven potrebne oskrbe in vrsto opravljenih storitev.

oskrba na domu
Storitve oskrbe starejših na domu lahko vključujejo široko paleto storitev.

Samoplačniška oskrba starejših na domu

V Sloveniji je samoplačniška oskrba starejših na domu na voljo tudi tistim, ki niso upravičeni do subvencionirane oskrbe na domu ali pa želijo prejemati dodatne storitve poleg subvencije.

Samoplačniške storitve oskrbe na domu v Sloveniji lahko izvajajo poklicni negovalci, ki lahko pomagajo pri različnih opravilih, vključno z osebno nego, zdravljenjem z zdravili, pripravo obrokov, prevozom in spremstvom. Nekatera podjetja ponujajo prilagodljive pakete, ki posameznikom omogočajo izbiro posebnih storitev, ki jih potrebujejo, medtem, ko druga ponujajo nastavljen seznam storitev.

Samoplačniška oskrba na domu v Sloveniji se lahko razlikujejo glede na vrsto storitve, zahtevano raven oskrbe in lokacijo. Pred izbiro storitve je pomembno raziskati različne ponudnike in primerjati cene. Poleg tega nekateri ponudniki oskrbe na domu ponujajo popuste za dolgoročne pogodbe ali za združevanje več storitev skupaj.