Male čistilne naprave najbolje očistijo odpadne vode

Čistilne naprave so obvezne za vse fizične osebe in pravne osebe, ki nimajo možnosti priklopa na javno kanalizacijo. Male čistilne naprave so primerne za vse stavbe, stanovanjske objekte, vikende in poslovne stavbe ter tudi koče in druge objekte, ki so oddaljeni od urbanega naselja. Pri nas skoraj ni javne kanalizacije, ker so naselja tako razdrobljena, zato so nove biološke naprave za čiščenje obvezne, saj stare greznice niso več dovolj dobre za čiščenje odpadnih voda in spuščanje te vode v okolje, ker lahko onesnažijo pitno vodo oziroma podtalnico ter zemljo.

čistilne naprave

Nove biološke čistilne naprave so lahko električne ali brez elektrike, kakor se boste odločili. Električne imajo vpihovalni sistem zraka, zato delujejo hitreje in bolje, kot naravne, če pa elektrike ni, se spremenijo v naravne biološke čistilne naprave in delujejo po naravnem postopku. To pomeni, da se najprej mulj useda v prvi posodi ter mikroorganizmi predelujejo odpadno vodo.

Nato steče čistejša voda naprej in kar še ni v redu se vrne v ponovno predelavo, povsem čista voda pa lahko odteče v naravo. Mulj pa se občasno čisti in se ga odpelje v reciklažo na varno mesto, kjer to predelajo tako, da ne bo škodljivo za okolje. Zato te naprave čisti komunala.

Male čistilne naprave je možno namestiti v okolici stavbe. Nič se jih ne vidi, so tihe in brez vonja. Delujejo brezhibno in se upravljajo preko električne omarice v stavbi. Lahko imajo dva ali tri prekate. Kako mora biti velika naprava, pa se določi glede na velikost stavbe, količino odpadne vode in število uporabnikov.

Najbolje je, da jo v celoti namestijo mojstri, ki naredijo tako napravo. Največkrat so plastične, ker se te lahko namestijo na vsak teren. Narejene so monolitno iz enega kosa tako, da so izjemno zdržljive. Pazite le, da vanje ne zaidejo v vodi netopni predmeti in agresivne kemikalije, ki jo lahko ustavijo.