Cena bakra

Cena bakra je odvisna od njegove kakovosti

Eden od najpomembnejših kazalnikov zdravja svetovnega gospodarstva je cena bakra. Cena bakra je odvisna tudi od njegove kakovosti. Višja kot je kakovost, višja je cena. Baker je trpežna in vsestranska kovina, ki jo je mogoče vedno znova reciklirati brez izgube kakovosti. Dejansko se pri recikliranju bakra porabi le delček energije, ki je potrebna za rudarjenje in pridobivanje novega bakra. Če se vam doma, v gospodinjstvu, delavnici ali morda celo v proizvodnji kopičijo bakreni odpadki, stopite v stik s podjetjem Krizant, ki vaš baker odkupi po najboljši ceni. So strokovnjaki za recikliranje vseh vrst materialov, ki vsebujejo baker, od električnih kablov in žic do vodovodnih cevi in drugih odpadnih kovin. Vaš odpadni baker bodo odgovorno reciklirali v skladu z vsemi ustreznimi okoljskimi predpisi in mu zagotovili novo življenje, namesto da bi končal na odlagališču.

Cena bakra

Kateri dejavniki vplivajo na ceno bakra?

Baker se uporablja v številnih panogah, od gradbeništva do elektronike, njegova cena pa niha glede na svetovne gospodarske razmere. Rast cene bakra pogosto kaže na močno gospodarsko rast, medtem ko je padec cene lahko zgodnje opozorilo za bližajočo se recesijo. Na ceno bakra lahko vplivajo številni dejavniki, od svetovnih makroekonomskih razmer do lokalnih vremenskih razmer. Nekateri najpomembnejši dejavniki so: povpraševanje po bakru je odvisno od svetovne gospodarske rasti. Ko gospodarstvo močno raste, se povpraševanje po bakru poveča, s tem pa se poveča tudi njegova cena. Po drugi strani pa se ob upočasnitvi gospodarske rasti povpraševanje po bakru zmanjšuje, zato cene padajo. Nizke obrestne mere navadno povečajo povpraševanje po bakru, saj ta velja za privlačnejšo naložbo kot druga sredstva kot so obveznice. To pa zato, ker lahko vlagatelji z naložbo v baker dosežejo boljši donos na svoj denar. Po drugi strani pa visoke obrestne mere lahko povzročijo zmanjšanje povpraševanja po bakru, saj vlagatelji iščejo varnejše naložbe. Spremembe v zalogah lahko pomembno vplivajo na ceno bakra. Povečanje zalog pomeni, da je na voljo več bakra, kot ga je potrebno, kar lahko privede do padca cene. Nasprotno pa padec zalog pomeni, da je bakra na voljo manj, kot ga potrebujemo, kar lahko privede do dviga cene. Vremenske razmere lahko močno vplivajo na ceno bakra. Slabo vreme namreč lahko zmoti ponudbo bakra, medtem ko lahko dobro vreme poveča povpraševanje. Če je na primer v Čilu (enem največjih proizvajalcev bakra na svetu) suša, bo lahko povzročila dvig cene bakra.

Kaj se je zgodilo s ceno bakra v zadnjih letih?

Cena bakra je v zadnjih letih precej nihala, na kar je vplivalo več različnih dejavnikov. Potem ko je leta 2011 dosegla rekordne vrednosti, se je leta 2012 cena bakra močno znižala, saj se je svetovna gospodarska rast upočasnila. Cena si je nato v letih 2013 in 2014 nekoliko opomogla, leta 2015 pa se je zaradi zmanjšanja kitajskega povpraševanja po bakru ponovno znižala. V letu 2016, se je cena bakra ponovno dvignila in dosegla najvišjo raven v skoraj treh letih, saj se je svetovna gospodarska rast izboljšala. Vendar je cena v letu 2017 ponovno padla, saj se je kitajsko povpraševanje po bakru zmanjšalo. V letih 2021 in 2022 je dosegla najvišje ravni v zadnjih desetih letih.

Kaj strokovnjaki napovedujejo za prihodnost cene bakra?

Strokovnjaki se precej ne strinjajo glede tega, kam se bo cena bakra gibala v prihodnosti. Nekateri menijo, da bo trenutna šibkost kitajskega povpraševanja še naprej vplivala na cene, medtem ko drugi menijo, da bo izboljšanje svetovne gospodarske rasti privedlo do višjih cen. Ob takšnih nasprotujočih si napovedih je težko ugotoviti, kam se bo cena bakra v prihodnosti gibala. Gotovo pa je, da bodo na ceno še naprej vplivali številni različni dejavniki, vključno s svetovno gospodarsko rastjo, obrestnimi merami, zalogami, vremenskimi razmerami in politično stabilnostjo.