biološka čistilna naprava

Kako deluje biološka čistilna naprava in zakaj jo morate imeti

Biološka čistilna naprava izvaja biološko čiščenje odpadne vode in pri tem izkorišča delovanje bakterij ter drugih mikroorganizmov za čiščenje odpadne vode. Mala biološka čistilna naprava je obvezna povsod tam, kjer ni možnosti priklopa na javno kanalizacijo in čistilno napravo. Biološko čiščenje odpadne vode je proces, ki se na prvi pogled zdi preprost, saj uporablja naravne procese za pomoč pri razgradnji organskih snovi, v resnici pa gre za kompleksen, ne povsem razumljen proces na stičišču biologije in biokemije.

Kako deluje biološka čistilna naprava?

Biološka čistilna naprava deluje na principu biološke obdelave, ki temelji na bakterijah ali drugih majhnih organizmih, ki razgrajujejo organske odpadke z uporabo običajnih celičnih procesov, ki se vedno dogajajo v naravi. Tako naravo čistijo in razgradijo vse, kar je nevarno za zdravje ljudi ter živali. Odpadna voda običajno vsebuje veliko organskih snovi, kot so smeti, odpadki in delno prebavljena hrana. Vsebuje lahko tudi patogene organizme, težke kovine in toksine.
Cilj biološkega čiščenja odpadnih voda je ustvariti sistem, v katerem se dogaja razgradnja za ustrezno odstranjevanje umazanije. Biološko čiščenje se uporablja po vsem svetu, ker je učinkovito in bolj ekonomično od številnih mehanskih ali kemičnih postopkov.

biološka čistilna naprava
Biološko čiščenje običajno delimo na aerobne in anaerobne procese. Aerobni, torej zračni proces, se nanaša na proces, v katerem je prisoten kisik, medtem ko anaerobni opisuje biološki proces, v katerem kisik ni prisoten. Biološke naprave so sposobne nadzorovati in izboljšati aerobne in anaerobne biološke procese, da bi dosegle optimalno odstranitev organskih snovi iz odpadne vode.

Kako poteka biološko čiščenje odpadne vode?

Biološka čistilna naprava deluje na biološko čiščenje odpadne vode. Pogosto se uporablja kot sekundarni postopek čiščenja za odstranitev materiala, ki ostane po primarni obdelavi s postopki, vključno s flotacijo z raztopljenim zrakom. V procesu primarnega čiščenja vode se iz odpadne vode odstranijo usedline in snovi, kot je olje.

Aerobni postopki čiščenja odpadne vode vključujejo preproste greznice ali aerobne rezervoarje in oksidacijske jarke. Gre za površinsko in razpršilno prezračevanje in aktivno blato. Uporabljali so se tudi oksidacijski jarki, kapalni filtri, tretmaji na osnovi ribnikov in lagun z aerobno prebavo, ki jo izvajajo bakterije in rastline. Med postopke biološkega čiščenja spadajo tudi zgrajena mokrišča in različne vrste filtracije. Sistemi razpršenega prezračevanja se lahko uporabljajo za čim večji prenos kisika in zmanjšanje vonjav med čiščenjem odpadne vode. Prezračevanje zagotavlja kisik koristnim bakterijam in drugim organizmom, ko razgrajujejo organske snovi v odpadni vodi. Vse to vsebuje tudi biološka čistilna naprava.
Primer aerobne biološke metode čiščenja je postopek z aktivnim blatom, ki se pogosto uporablja za sekundarno čiščenje gospodinjskih in industrijskih odpadnih voda. Zelo je primeren za obdelavo tokov odpadkov z visoko vsebnostjo organskih ali biorazgradljivih snovi in ​​se pogosto uporablja za čiščenje komunalnih odplak, odpadne vode, ki nastane v obratih celuloze in papirja ali v industriji, povezani s hrano, kot je predelava mesa in tokovi industrijskih odpadkov, ki vsebujejo molekule ogljika.

Tehnološki napredek pri čiščenju odpadnih voda

V zadnjih letih je tehnološki napredek spremenil biološke procese. Membranski prezračevani biofilmski reaktorji so lep primer tega. Porabijo 90 % manj energije za prezračevanje, ki je običajno najbolj energetsko intenzivna stopnja tradicionalne biološke obdelave. Rezultat je odplaka, primerna za namakanje ali izpust v okolje.
Večina obstoječih obratov po svetu uporablja obdelavo z aktivnim blatom ali druge starejše postopke aerobne obdelave. Takšne naprave so dolgotrajne in drage za zamenjavo ali pa nimajo potrebnega prostora za širitev. Rešitev je moderna biološka čistilna naprava, ki jo dobite na zgornji povezavi. Posvetujte se s strokovnjakom in povedal vam bo, kakšno potrebujete za vašo stavbo glede na to, kakšne odpadke proizvajate in kje stoji stavba.