zavarovanje plačila

Zavarovanje plačila pri družbi Alpha Credo

Iščete ponudnika, pri katerem bi lahko zavarovali terjatve ali plačila, potem vam predlagamo, da to storite – zavarovanje plačila pri zaupanja vrednem ponudniku Alpha Credo v Ljubljani. Gre za zavarovalno posredniško družbo, specializirano za zavarovanje plačila in terjatev. Poleg oblikovanja in implementacije prilagojenih programov zavarovanja plačila svojim strankam zagotavljajo tudi celovite rešitve na področju obvladovanja kreditnih tveganj in optimizacije obratnega kapitala. S svojim delovanjem pomagajo izboljševati tako kulturo obvladovanja kreditnega tveganja kot tudi strategijo poslovanja in financiranja. Predvsem pa je pomembno, da so ekipa izkušenih, profesionalnih in kakovostnih strokovnjakov, ki vas ne bodo nikoli razočarali.

Zavarovanje plačila obsega več različnih segmetnov, med katere sodijo: kreditna tveganja, kreditna zavarovanja, prednosti in koristi ter kreditna zavarovanja. V nadaljevanju pa si vsak sklop poglejmo nekoliko podrobneje.

Zavarovanje plačila – kreditna tveganja
Samo obvladovanje kreditnih tveganj je zelo za vsako podjetje. Terjatve (plačila) do kupcev so premoženje, ki v mnogih primerih predstavlja pomemben del sredstev določenega podjetja. Zamude dolžnikov, stečaji in prisilne poravnave pa so precej bolj pogosti kot si lahko mislimo in kot denimo požari ali potresi. Nekatera podjetja si lahko privoščijo upravljanje kreditna tveganja tako, da vedno zahtevajo plačilo v naprej. Mnogim pa tak način poslovanja pomeni nekonkurenčnost, zato si morajo poiskati drugačne rešitve, da od svojih kupcev zahtevajo bančne garancije, ki pa v praksi prinašajo velike dodatne stroške in terjajo ogromno specifičnih dodatnih znanj.

zavarovanje plačila

Zavarovanje plačila – kreditna zavarovanja
Zavarovanje plačila in terjatev, pomeni prenos tveganja neplačil kupcev zaradi insolventnosti ali dlje časa trajajoče plačilne nesposobnosti na izbrano zavarovalnico. Če je vaše podjetje zavarovano in gre vaš kupec morebiti v stečaj ali vam s plačilom zamuja vsaj 180 dni, bo vašo terjatev do dogovorjene višine pokrila izbrana zavarovalnica. Ekipa Alpha Credo vedno poskrbi, da je zavarovanje pisano vam na kožo, v najboljši možni meri prilagojeno vašemu poslovnemu modelu, specifikam vaše dejavnosti in kupcem vašega podjetja.

Prednosti ter koristi zavarovanja plačila se najbolj kažejo v varnosti poslovanja, izboljšanju internih procesov, izboljšanju bonitete podjetja, izboljšanje likvidnosti, pridobivanje ažurnih informacij o kupcih, velja učinkovitost izterjatev, neposredne koristi za prodajno ekipo, prihranek časa in krepitev kulture upravljanja tveganj.

Zavarovanja plačila – zavarovalna pogodba kreditnega zavarovanja
V prvi vrsti je treba natančno opredeliti predmet zavarovanja – terjatve s plačilnim rokom 180 dni oz. pol leta, le izjemoma 360 dni. Opredeliti je treba tudi krita tveganja, in kreditni limit. Pomemben element vsake kreditne pogodbe je limit za posameznega kupca. Vsaka kreditna zavarovalnica preveri boniteto kupca in mu določi kreditni limit – maksimalno izpostavljenost za posameznega kupca, do katere vrednosti zavarovalnica krije potencialno škodo zaradi neplačila. Limit se določi na podlagi vrednosti in dinamike dobav blaga oz. storitev, plačilnih pogojev, običajne tolerance zamude kupca in valute plačila.

Zato, če potrebujete zanesljivega ponudnika, ki vam bo nudil zavarovanje plačila, potem vam svetujemo, da se obrnete na podjetje Alpha Credo iz Ljubljane. Na njihovi spletni strani najdete njihove kontaktne podatke, kjer jim lahko pošljete povpraševanje ali jih tekom delovnega dne pokličete in se dogovorite za srečanje, kjer se boste lahko pogovorili vse podrobnosti o storitvi – zavarovanje plačila, ki ga ponujajo svojim strankam.