Študij ob delu

Študij ob delu – premagovanje izzivov in pridobivanje kompetenc

Izredni študij, imenovan tudi študij ob delu, se izkaže kot odlična odločitev za tiste, ki želijo kljub redni zaposlitvi pridobivati dodatne kompetence na določenem področju. Čeprav s seboj prinaša izzive, predvsem v povezavi z usklajevanjem različnih življenjskih področij in časovno organizacijo, predstavlja neprecenljivo priložnost za osebni in poklicni razvoj.

Vzporedna pot kariernega in študijskega napredka

Izredni študij je namenjen posameznikom, ki želijo poleg redne zaposlitve graditi svoje kvalifikacije, strokovno znanje ter pridobivati nove veščine in spretnosti. Nekateri se odločijo za izredni študij z namenom napredovanja v službi ali pridobivanja višjega naziva, kar odpira vrata do boljšega delovnega mesta. Hkrati pa izredni študij omogoča tudi osebno preobrazbo in zadovoljstvo.

Študij ob delu

Ključ do raznolikih karier

Mnogi se odločijo za izredni študij z željo po spremembi v življenju ali pridobivanju dodatnega poklica, ki jih bo bolje opremil za področje, ki jih resnično zanima. Dodaten študij odpira več možnosti za zaposlitev in širše karierne priložnosti, kar posamezniku omogoča boljšo zaposljivost in večjo konkurenčnost na trgu dela.

Zakaj in kdaj se odločiti za študij ob delu?

Individualna pot do napredka in osebnega razvoja pogosto vključuje odločitev za študij ob delu, ki ni rezerviran zgolj za tiste, ki si želijo kariernega vzpona v obstoječem podjetju. Ta oblika študija ponuja priložnost pridobivanja nazivov, ki morda niso bili dosegljivi prej ali so se življenjske poti odvijale drugače.

Prilagojen odraslim s polnim delovnim časom

Edinstvena prednost študija ob delu izhaja iz prilagodljivosti študijskih obveznosti odraslim, ki že imajo redno zaposlitev, vendar si želijo dodatno študirati. Izredni študij se enakovredno primerja z rednim v zahtevnosti in obsegu, a se bistveno razlikuje v organizaciji. Predavanja potekajo v popoldanskih urah ali ob koncu tedna, omogočajoč študentom usklajevanje študija s poklicnimi in osebnimi obveznostmi. Programi študija ob delu so zasnovani praktično, omogočajoč učinkovito povezavo teorije s prakso. Študentom se ponuja možnost takojšnje uporabe pridobljenega znanja na delovnem mestu ali trgu dela. Hkrati razvijajo tudi številne druge spretnosti, kot so organizacija, komunikacija in disciplina.

Prilagodljivost in individualna naravnanost študija ob delu

Študij ob delu se odlikuje po visoki prilagodljivosti in individualni usmerjenosti. V programu morda ne boste morali izpolnjevati vseh predvidenih obveznosti, saj se vam lahko priznajo že pridobljena znanja, spretnosti in kompetence. Na B2 Sofizi cenijo vsakega posameznika in si prizadevajo, da se vsak študent razvija v skladu s svojimi potenciali, kar vključuje tudi prilagajanje študijskih obveznosti glede na posameznikove predhodne dosežke.

Izzivi študija ob delu in plačilo šolnine

Študij ob delu prinese s seboj tudi nekaj izzivov, med katerimi je pomembno upoštevati finančno plat. Izredni študij praviloma zahteva plačilo šolnine. Pri B2 Sofizi se trudijo priti naproti posameznikom in izračunati šolnino posamezno, glede na že pridobljena znanja in morebitne priznane predmete. Ponujajo vam tudi možnost obročnega odplačevanja šolnine, pri čemer želijo poudariti, da je šolnina lahko tudi motivacijski dejavnik za uspešen zaključek študijskega programa.

Usklajevanje študija, dela in zasebnega življenja

Eden od ključnih izzivov študija ob delu je usklajevanje študijskih obveznosti z delom in zasebnim življenjem. Zavedanje, da imamo le 24 ur na dan, poudarja potrebo po dobri organizaciji. Ta veščina postavljanja prioritet in učinkovitega upravljanja s časom ni le ključna za uspeh v študiju, temveč prinaša tudi dragocene izkušnje za vse življenjske izzive.

Poleg zahtevnosti usklajevanja študija, dela in zasebnega življenja je pomembno ohraniti tudi ravnovesje med obveznostmi in zdravjem. Prekomerna obremenitev lahko škoduje tako telesnemu kot čustvenemu počutju. Postavljanje smiselnih prioritet in načelo korak za korakom pomagata, da se izognete preobremenjenosti ter morebitni izgorelosti.