načrt gradbenih konstrukcij

Načrt gradbenih konstrukcij za popoln objekt

Načrt gradbenih konstrukcij ali elaborat je nujno potreben dokument, brez katerega ne morete pridobiti gradbenega dovoljenja (DGD). Ravno tako ga boste potrebovali za projekt za izvedbo (PZI) ter projekt izvedenih del (PID). Načrt gradbenih konstrukcij obsega določitev nosilne konstrukcije, statičen izračun nosilne konstrukcije, dimenzioniranje nosilnih elementov ter armaturne načrte ali delavniške načrte nosilne konstrukcije objekta. Podatki, ki jih vključuje elaborat izkazujejo zanesljivost, trdnost in varnost objekta.

V podjetju Xplan vam izdelajo načrt gradbenih konstrukcij za klasične in montažne objekte. Po naročilu vam pregledajo stanovanjski objekt in pripravijo izjavo statika o statični ustreznosti objekta. Stabilnost, trajnost in varnost so lastnosti, ki jih mora imeti čisto vsak gradbeni objekt. Elaborat je tako tudi neke vrste potrditev, da živite v zares ustrezni hiši ali stanovanjskem bloku.

Armirano-betonska nosilna konstrukcija

Pri armirano-betonskih nosilnih konstrukcijah se naredi armirani načrt. V njem se določi precizne pozicije vsake armature. Nato se pri ploščah določi točen tip armaturnih mrež. V naslednji fazi pa se pri prekladah in stebrih določi debelino in pozicijo armaturnih palic.

Glavni namen načrta gradbenih konstrukcij je, da statik v njem določi primerno debelino, število in pozicijo stremen. Načrt gradbenih konstrukcij mora vsebovati vse sestavine ključnih nosilnih elementov, saj je od teh podatkov odvisna zanesljivost in ustreznost gradnje. Za doseganje kar najvišje kakovosti, se najprej izvede popis armature za izvedbo nosilne konstrukcije, kjer je določena tudi teža armature. Ta namreč predstavlja temelj vsake zgradbe.

Varnost je na prvem mestu

Armaturni načrt pripravi inženir gradbeništva, ki je specializiran za statiko. Načrt se izdela na podlagi statičnega izračuna, ki obsega obvezni del načrta gradbenih konstrukcij. Armaturni načrt poenostavljeno povedano predstavlja prenos statičnih in protipotresnih zahtev v gradnjo v obliki načrtov, opisov in popisov, kjer se natančno definira vrsto armature, njeno količino in lokacijo v armiranobetonski konstrukciji. Na podlagi teh načrtov lahko izvajalec postavi nosilno konstrukcijo, ki zagotavlja nosilnost in potresno varnost.

Moderni objekti

Danes so vedno bolj priljubljeni objekti iz lesa, EKO gradnje in montažne hiše. Tudi v tem primeru je potrebno izdelati načrt gradbenih konstrukcij.

Najhitreje postavljena je zagotovo montažna hiša, saj je izdelana iz panelnih sten, lahkih lesenih eno ali več-etažnih konstrukcij ter strešne lesene konstrukcije relativno hitro. V osnovi je tudi za montažni objekt potrebno izdelati armiranobetonsko temeljno ploščo, ki zagotavlja dodatno stabilnost, s tem pa tudi trajnost objekta. Nato sledi montaža panelnih sten, ki so večinoma pripravljene v delovnih halah. Celotna lesena konstrukcija je postavljena zelo hitro, sledi montaža jeklenih spojnih sredstev in sidranje v temelje. Ostali nenosilni elementi gradnje so prilagojeni temu načinu gradnje in so v veliki meri montažni.

Sodobni način gradnje vse bolj spodbuja uporabo materialov z nizkimi vgrajenimi emisijami in energijo. Pri gradnji lesenih gradbenih konstrukcij se lahko uporablja tudi material iz recikliranih odpadkov. Izpostavljena je energijska učinkovitost in ponovna uporaba posameznih gradbenih elementov. Na račun modernih gradbenih tehnik, ki so še dodatno okrepile moč lesa, velja na trgu prepričanje, da lesene konstrukcije predstavljajo sinonim za trajnostno gradnjo. Les pa zaradi svojih edinstvenih lastnosti še dodatno zmanjšuje količino emisij ogljikovega dioksida v ozračje. Za predelavo lesa se porabi manj energije kakor za proizvodnjo betona in armature. Taki objekti pa zagotavljajo, poleg kakovosti, tudi zdravo življenje.