krediti v švicarskih frankih

Afera krediti v švicarskih frankih

Le kdo ne pozna zloglasne afere krediti v švicarskih frankih? Gre za še eno bančno prevaro, pri kateri so ključni akterji želeli od podpisnikov kredita na nepošten način pridobiti večkje količine finančnega premoženja. Toda zgodba je končno dobila epilog – Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v letu 2023 sprejelo odločbo o razveljavitvi kreditnih pogodb v švicarskih frankih. To pomeni, da so krediti v švicarskih frankih oziroma nezakonito podpisane kreditne pogodbe nične, stranke pa tako zaščitene pred izgubo premoženja.

Ste morda tudi vi med tistimi nesrečneži, ki so podpisali omenjeno kreditno pogodbo v švicarskih frankih ali pa zgodbo z zanimanjem spremljate že od samega začetka? Potem nadaljujte z branjem.

Zakaj so bili krediti v švicarskih frankih razveljavljeni?

Glavni razlog, da je Vrhovno sodišče RS sprejelo odločbo o razveljavitvi spornih švicarskih kreditov je ta, da so bile pogodbe sklenjene na nepošten način. Slednje so namreč vsebovale več nepoštenih pogodbenih pogojev, s katerimi so na različne načine želeli izkoristiti podpisnike. Sodobni pravni sistem ima namreč zelo nenaklonjen odnos do nepoštenih pogodbenih pogojev, kakršne so dotične pogodbe tudi vsebovale. Slednje določajo določbe Zakona o varstvu potrošnikov, poleg tega pa predpise zapoveduje tudi Evropska unija. Vrhovno sodišče se je zato pri svoji odločitvi sklicevalo tako na slovensko kot tudi na evropsko zakonodajo.

Lahko bi rekli, da se je z omenjeno odločitvijo glede spornih švicarskih kreditov v Sloveniji naredil velik korak k bolj transparentnemu in poštenemu sklepanju tako kreditnih, kot tudi številnih drugih pogodb.

Ste bili podpisnik sporne pogodbe – kaj to pomeni za vas?

Dejstvo je, da so krediti v švicarskih frankih – CHF nični. Gre namreč za pravnomočno odločitev Vrhovnega sodišča RS, zato nobena kreditna pogodba nima pravnega učinka. Posledično tudi nobena od strank nima izpolnitvenega zahtevka in ima tako pravico do povrnitve nastalih stroškov – z drugimi besedami, banka mora vrniti preplačilo zneska po takšni kreditni pogodbi. Posojilo glavnice in vračilo vrednosti zneska glavnice pa se dodatno izniči oziroma v določenih primerih kompenzira.

Če ste tudi vi med nesrečneži, ki ste nasedli bančni prevari, vas verjetno zanima, kaj odločitev pomeni za vas. Posameznik, ki izpolni nično pogodbo, v bistvu ne dolguje ničesar. Tako imate v omenjenem primeru pravico, da s kondikcijskim zahtevkom zahtevate svojo izpolnitev nazaj. Banka vam bo v tem primeru vrnila predplačilo oziroma denar, ki ste ga po neveljavni pogodbi vračali. Pogodba v švicarskih frankih pa se lahko šteje kot nična že od samega začetka vračanja posojila ali pa le v delu, ki vsebuje nepoštene pogoje. Zato vam svetujemo, da se za pravni nasvet in točen odgovor obrnete na izkušenega odvetnika.

Kreditojemalci si lahko na podlagi pravnomočne odločbe sedaj povrnejo vse stroške, ki so nastali iz naslova kreditov v švicarskih frankih. Poleg tega pa lahko govorimo o nekakšni pravni zaščiti, ki moč odločanja in pravičnega poslovanja ponovno porinja v roke potrošnikov. Ti so namreč z razveljavljeno kreditno pogodbo v švicarskih frankih na svojo stran pridobili izjemno pomembno orodje, s pomočjo katerega se bodo lahko učinkovito zaščitili pred morebitnimi zlorabami s strani ponudnika kredita. Pri sklenitvi kreditne pogodbe je izjemno pomembno, da je le ta sklenjena na pošten in transparenten način. Vi kot potrošniki pa imate vedno pravico, da preverite ustreznost posojilodajalca oziroma banke.