Darilna pogodba

Darilna pogodba in vse podrobnosti

Kaj je darilna pogodba?

Darilna pogodba je posebna vrsta pogodbe, s katero darovalec nepremičnino, premičnino ali pravico na določeni stvari brezplačno prenese na obdarovanca. Za veljavnost darilne pogodbe je ključno, da obdarovanec darilo izrecno sprejme. Darilna pogodba mora biti nujno sklenjena v pisni obliki. Ko je enkrat sklenjena, mora biti predmet darila tudi dejansko izročen obdarovancu. Darilno pogodbo lahko med seboj sklenejo vse osebe, vendar je najpogostejša oblika sklepanja med zakoncema. V tem primeru velja, da mora biti zapisana v obliki notarskega zapisa.

Lastniki premoženja se tako velikokrat sprašujejo, ali je bolj smiselno napisati oporoko, premoženje predati skladno z darilno pogodbo ali izbrati način dedovanja po zakonu. Pri izbiri najboljše opcije se je vedno pametno posvetovati z odvetnikom, saj lahko napačna izbira oblike prenosa premoženja privede do številnih nevšečnosti. Pri izbiri je vedno pametno preučiti prioritete in želje ter se skladno z njimi tudi odločiti. Volja oporočitelja je namreč na podlagi zakona precej omejena, saj so nujni dediči precej zavarovani. Če jih želi oporočitelj izključiti iz svoje oporoke, mora to jasno dokazati že pred svojo smrtjo, vzroki pa morajo biti skladni z zakonodajo. V praksi se velikokrat zgodi, da so nujni dediči skoraj prikrajšani za svoj dedni delež in se v izogib temu vračajo darila, ki jih je zapustnik podaril pred svojo smrtjo. Ob tem je treba omeniti, da dediči skladno z zakonom ne dedujejo le premoženja zapustnika, ampak tudi njegove dolgove.

V katerih primerih je darilno pogodbo možno razveljaviti?

Darilna pogodba se lahko razveljavi, če obstajajo utemeljeni in zakonsko določeni razlogi za razveljavitev. Darilno pogodbo lahko razveljavi že darovalec sam, če se znajde v finančni stiski. Velja pravilo, da mora biti eksistenca darovalca ogrožena in da darovalec nima sredstev za preživljanje. Preklic je možen tudi, če darovalec kasneje dobi otroke, ki jim želi podariti premoženje, ali pa če opazi, da se obdarovanec vede nehvaležno. Darilno pogodbo pa lahko izpodbijajo tudi nujni dediči, če so izvzeti iz svojega dednega deleža brez posebnega razloga.

Odvetnik vam lahko pomaga rešiti številna vprašanja, vezana na darilno pogodbo ali na postopek dedovanja.

Ali je treba pri darilni pogodbi plačati davek?

Zakon določa, da je treba za darila, katerih vrednost presega 5000 evrov, obvestiti finančni urad, saj se na takšna darila plačuje davek. To velja še posebej, če je predmet darilne pogodbe denar. V primeru, ko je vrednost darila manjša od 5000 evrov, ni treba oddajati napovedi, saj se na takšna darila ne plačuje davka. Najbližji sorodniki darovalca, to je njegovi otroci, posvojenci, zakonci ali zunajzakonski partnerji (dediči v prvem dednem redu), so oproščeni plačila davka na darilno pogodbo. Darovalec lahko darilno pogodbo za denar prekliče v roku enega leta od dneva, ko je izvedel razlog za preklic.

Kako vam lahko pomaga odvetnik?

Odvetnik vam lahko pomaga rešiti številna vprašanja, vezana na darilno pogodbo ali na postopek dedovanja. Vsak zapustnik mora dobro poznati razliko med različnimi oblikami pogodb in posledice, ki jih lahko posamezna oblika pogodbe prinese. Kot že omenjeno, se v praksi velikokrat zgodi, da pride do vračila darilne pogodbe, slednje pa s seboj prinese številne nevšečnosti. Ravno zato se je smiselno pred samim podpisom pogodbe posvetovati z izkušenim odvetnikom, ki bo preučil vaš konkreten primer in poiskal najboljšo rešitev za vas.

Poleg vsebine darilne pogodbe in svetovanja pri izbiri najboljše oblike pa vam lahko odvetnik pomaga tudi pri pisanju oporoke. Oporoka je izredno pomemben dokument, na podlagi katerega zapustnik izrazi svojo poslednjo voljo glede delitve svojega premoženja. Če zapustnik želi, da je oporoka veljavna, mora biti ta zapisana in oblikovana skladno z zakonodajo. V nasprotnem primeru se lahko ta na zapuščinski razpravi razveljavi, nakar sledi dedovanje na podlagi zakona, ki pa je lahko v neskladju z zapustnikovimi preferencami in željami.

Če iščete strokovne in izkušene odvetnike, pokličite nas! Naša odvetniška pisarna je dom izjemnih strokovnjakov na različnih pravnih področjih, ki so pripravljeni pomagati pri iskanju najboljše rešitve za vaše potrebe. Naše odvetnike odlikujejo hitrost, zanesljivost in učinkovitost, saj se zavzemamo za intenzivno in hitro iskanje rešitev, ki zadovoljijo naše stranke. Zaupajte nam in skupaj bomo našli pravno rešitev, ki vam bo ustrezala.